Popularizačne sa venujeme témam, ktoré súvisia s ochranou prírody a k planéte šetrnejším životným štýlom.

Uvedomujeme si vážnosť situácie na našej Zemi a dopad ľudskej činnosti na vzácne a krehké ekosystémy, ktoré sa tu formovali milióny rokov. Vieme, že táto situácia si vyžaduje veľkú zásadnú zmenu zhora, no sme presvedčení, že rovnako nápomocná môže byť aj zmena jednotlivca. O zelených témach sa preto snažíme písať spôsobom blízkym širšej verejnosti — rozhovory s menej viditeľnými či neviditeľnými organizáciami a ľuďmi, ktorí úprimne bojujú za lepší a súcitnejší svet pre všetkých.

Šírime osvetu o ochrane, právach a živote zvierat. Zameriavame sa predovšetkým na hospodárske zvieratá, ktoré sú na okraji záujmu väčšinovej spoločnosti a v súčasnosti sú najpočetnejšími a najviac zneužívanými tvormi pre účel konzumácie, krásy, zábavy či oblečenia na svete.

V zákone sa na hospodárske zvieratá pozerá inak ako na psy či mačky. To, čo by sa u domácich miláčikov považovalo za týranie, je u hospodárskych zvierat povolené. Ide napríklad o zákroky bez tíšenia bolesti či o celoživotný pobyt v klietke alebo v preplnenej hale. Prasiatka, sliepky, kravky, králiky, kozy sú inteligentné zvieratá s bohatým emocionálnym životom. V klietkach či halách živočíšneho chovu však nedokážu robiť nič z toho, čo im je prirodzené. 

Priemyselný chov zvierat určených hlavne na mäso, mlieko a vajcia má negatívny vplyv na životné prostredie. Produkcia živočíšnych potravín vyžaduje omnoho viac prírodných zdrojov než rastlinná strava. Odpad z fariem ohrozuje toky, vzduch aj pôdu. Pri chove vznikajú nebezpečné plyny ako amoniak, ktorý znečisťuje povrchové a podzemné vody, či metán, ktorý je jedným zo skleníkových plynov. Podobne je na tom aj priemyselný rybolov, pri ktorom sa do morí a oceánov dostáva množstvo antibiotík a pesticídov. Obrovské rybárske siete zas pustošia morský život.

Prechod na spravodlivý prevažne rastlinný stravovací systém považujeme za jeden z efektívnych spôsobov, ako na Zem navrátiť viac divokej prírody. Občas u nás preto nájdete aj články o pestovateľoch, výrobcoch či recepty a tipy na rastlinné potraviny.

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je tvorba. Veríme, že aj vďaka nej dokážeme mnohé témy priblížiť verejnosti zrozumiteľnejšou a možno lákavejšou formou. 

Príroda je našou najväčšou inšpiráciou. 

Pravidelne tvoríme rôzne tlačové produkty prostredníctvom sieťotlače alebo risografie. Baví nás vyrábať drobnosti do domácnosti, obohatené o ilustráciu a dizajn. Snažíme sa vyberať materiály šetrné k životnému prostrediu alebo spĺňajúce princíp cirkulárnej ekonomiky. Predajom produktov prispievame na záchranu zvierat.