Pomáhame najmä azylovým farmám s hospodárskymi zvieratami, pretože ich sila spočíva nielen v možnosti poskytnúť šťastný domov zachráneným bytostiam zo zlých farmárskych podmienok, ale sú neodmysliteľnou súčasťou cesty k súcitnejšiemu svetu.

Majú dôležitú vzdelávaciu funkciu, ktorá prispieva k zmene vnímania hospodárskych zvierat medzi ľuďmi. U mnohých sa empatia a súcit so zvieratami rozvinie až po tom, čo spoznajú konkrétne zviera (aj kohút dokáže byť rovnaký maznoš ako kocúr). 

Pocity lásky, radosti, bolesti a strachu sa u hospodárskych zvierat v ničom nelíšia od pocitov psov a mačiek, ktoré máme tak radi. Je načase, aby sme zmenili optiku, formovanú marketingom, ziskom a väčšinovou kultúrou.

Sme súčasťou tímu malej azylovej farmy Home Regained v regióne Novohrad, kde manželský pár pomáha zvieratám pochádzajúcim zo zlých podmienok na farmách. Ujali sa napríklad capkov a barančekov, ktorí boli pre farmárov len nechceným vedľajším produktom, pretože neprodukovali materinské mlieko.

Z každej objednávky venujeme 10 % sumy na starostlivosť o zvieratá v Home Regained alebo podľa potreby a situácie vyberieme iný azyl pre zachránené zvieratá. Ak pripravíme špeciálnu zbierku na iný účel, uvedieme to priamo pri produkte.

Azylovú farmu Home Regained môžete kedykoľvek podporiť ľubovolnou sumou na ich transparentný účet SK43 8330 0000 0025 0201 7901.

„Láskavosťou k zvieratám človek o nič nepríde.”

Joaquin Phoenix 

V minulosti sme pomohli:

Predajom grafík vyzbierať 2000 € pre záchrannú stanicu pre voľne žijúce zvieratá v Zázrivej.

Z predaja a dražby grafík či dobročinných certifikátov finančne prispieť celkovou hodnotou 4250 € azylom na Slovensku a v Českej republike.

Združeniu Paľikerav, ktoré sa venuje vzdelávaniu rómskych detí, a mnohým detským domovom pravidelnými knižnými darmi z našej produkcie.

Venovať stovky Egreš detských kníh združeniu Cesta von, ktoré sa prostredníctvom Omám snaží vzdelávať deti z vylúčených komunít.