Pomáhame najmä azylovým farmám s hospodárskymi zvieratami, pretože ich sila spočíva nielen v možnosti poskytnúť šťastný domov zachráneným bytostiam zo zlých farmárskych podmienok, ale sú neodmysliteľnou súčasťou cesty k súcitnejšiemu svetu.

Majú dôležitú vzdelávaciu funkciu, ktorá prispieva k zmene vnímania hospodárskych zvierat medzi ľuďmi. U mnohých sa empatia a súcit so zvieratami rozvinie až po tom, čo spoznajú konkrétne zviera (aj baran dokáže byť rovnaký maznoš ako kocúr). 

Pocity lásky, radosti, bolesti a strachu sa u hospodárskych zvierat v ničom nelíšia od pocitov psov a mačiek, ktoré máme tak radi. Je načase, aby sme zmenili optiku, formovanú marketingom, ziskom a väčšinovou kultúrou.

Sme súčasťou tímu malej azylovej farmy Home Regained v regióne Novohrad, kde manželský pár pomáha zvieratám pochádzajúcim zo zlých podmienok na farmách. Ujali sa napríklad capkov a barančekov, ktorí boli pre farmárov len nechceným vedľajším produktom, pretože neprodukovali materinské mlieko.

Z každej objednávky venujeme 10 % sumy na starostlivosť o zvieratá v Home Regained alebo podľa potreby a situácie vyberieme iný azyl pre zachránené zvieratá. Ak pripravíme špeciálnu zbierku na iný účel, uvedieme to priamo pri produkte.

„Otázka nestojí tak, či zvieratá premýšľajú, alebo či dokážu rozprávať, ale či trpia.”

Jeremy Bentham 

V minulosti sme pomohli:

Predajom grafík vyzbierať 2000 € pre záchrannú stanicu pre voľne žijúce zvieratá v Zázrivej.

Z predaja a dražby grafík finančne prispieť celkovou hodnotou 3250 € azylom a útulkom na Slovensku a v Českej republike.

Združeniu Paľikerav, ktoré sa venuje vzdelávaniu rómskych detí, a mnohým detským domovom pravidelnými knižnými darmi z našej produkcie.

Venovať stovky Egreš detských kníh združeniu Cesta von, ktoré sa prostredníctvom Omám snaží vzdelávať deti z vylúčených komunít.