Pomáhame najmä azylovým farmám s hospodárskymi zvieratami, pretože ich sila spočíva nielen v možnosti poskytnúť šťastný domov zachráneným bytostiam zo zlých farmárskych podmienok, ale sú neodmysliteľnou súčasťou cesty k súcitnejšiemu svetu.

Majú dôležitú vzdelávaciu funkciu, ktorá prispieva k zmene vnímania hospodárskych zvierat medzi ľuďmi. U mnohých sa empatia a súcit so zvieratami rozvinie až po tom, čo spoznajú konkrétne zviera (aj baran dokáže byť rovnaký maznoš ako kocúr). 

Pocity lásky, radosti, bolesti a strachu sa u hospodárskych zvierat v ničom nelíšia od pocitov psov a mačiek, ktoré máme tak radi. Je načase, aby sme zmenili optiku, formovanú marketingom, ziskom a väčšinovou kultúrou.

Sme súčasťou tímu malej azylovej farmy Home Regained v regióne Novohrad, kde manželský pár pomáha zvieratám pochádzajúcim zo zlých podmienok na farmách. Ujali sa napríklad capkov a barančekov, ktorí boli pre farmárov len nechceným vedľajším produktom, pretože neprodukovali materinské mlieko.

Z každej objednávky venujeme 10 % sumy na starostlivosť o zvieratá v Home Regained alebo podľa potreby a situácie vyberieme iný azyl pre zachránené zvieratá. Ak pripravíme špeciálnu zbierku na iný účel, uvedieme to priamo pri produkte.

„Láskavosťou k zvieratám človek o nič nepríde.”

Joaquin Phoenix 

V minulosti sme pomohli:

Predajom grafík vyzbierať 2000 € pre záchrannú stanicu pre voľne žijúce zvieratá v Zázrivej.

Z predaja a dražby grafík finančne prispieť celkovou hodnotou 3250 € azylom a útulkom na Slovensku a v Českej republike.

Združeniu Paľikerav, ktoré sa venuje vzdelávaniu rómskych detí, a mnohým detským domovom pravidelnými knižnými darmi z našej produkcie.

Venovať stovky Egreš detských kníh združeniu Cesta von, ktoré sa prostredníctvom Omám snaží vzdelávať deti z vylúčených komunít.