Transporty zvířat jsou plné stresu a krutosti

Téměř 60 krav z České republiky, které čekaly několik dní na turecké hranici bez vody a krmiva v teplotách přesahujících 35 °C. 14 000 ovcí, které se utopily v rumunském přístavu Midia. Dvě lodě s 2 600 býčky na palubě, které bloudily po Středozemním moři tři měsíce. 130 000 rumunských ovcí hladovějících na lodích během blokace Suezského průplavu. 

To je jen pár z řady současných případů poodhalujících obrovské utrpení milionů zvířat, která musí každoročně podstupovat dlouhé transporty napříč Evropskou unii a mimo ni.

Petici za ukončení dálkových transportů můžete podepsat zde.

V roce 2018 bylo za hranice Evropské unie pozemně exportováno více než 1,1 milionu krav a 2,3 milionu jehňat a ovcí (z toho pětina vyvezena z České republiky a Slovenska). Zvířata jsou exportována především do zemí Blízkého východu a severní Afriky – hlavně Turecka, Izraele, Libanonu, Libye, Alžírska, avšak časté jsou také transporty do Ruska. V případě lodní dopravy byly z šesti přímořských členských států EU exportovány téměř tři miliony krav, ovcí a koz, víc jak polovina ovcí a koz je exportována z Rumunska.

Proč jsou zvířata podrobována cestám, které trvají několik dní či dokonce týdnů? Již zmíněné mimounijní země totiž ve své produkci masa ve velkém spoléhají právě na evropská zvířata, která jsou tam vyvážena za účelem výkrmu či porážky. V zemích Blízkého východu a severní Afriky přitom porážka probíhá v souladu s náboženskými tradicemi islámu či judaismu, což je o důvod navíc, proč tyto země preferují dovoz živých zvířat. 

Mají zvířata během transportu nějakou právní ochranu? Na úrovni unijního práva by ji mělo poskytovat nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 (decembra) o ochraně zvířat během přepravy. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie musí být všechny transporty, které započaly na území Evropské unie, v souladu s tímto nařízením, a to i když pokračují mimo území Unie. V praxi však nelze jakýmkoliv způsobem zaručit dodržování evropského práva za unijními hranicemi. Skutečnost je taková, že zvířata jsou běžně vyvážena do zemí, kde byly prokázány krutosti na zvířatech, které podle organizací monitorující exporty živých zvířat zahrnovaly vyřezávání očí, vláčení svázaných zvířat po zemi, bití palicemi či propichování nosů. Mezi osmnáct velmi rizikových zemí, kde bylo se zvířaty prokazatelně zacházeno extrémně krutým způsobem, patří také ty, kde jsou zvířata exportována nejčastěji, tedy Turecko, Libanon nebo Alžírsko.

Zvieratá transportované do Izraela. Foto Jo-Anne McArthur, zdroj WeAnimalsMedia.org
Ovečky transportované z Bulharska do Turecka. Foto Jo-Anne McArthur, zdroj WeAnimalsMedia.org

Ani na půdě Evropské unie, na kterou se působnost výše zmíněného nařízení jednoznačně vztahuje, však není situace o moc lepší. Nařízení č. 1/2005 je totiž mírné, obsahuje spoustu kliček, pracuje se zcela nejasnými pojmy, povolené délky transportů jsou zcela nepřiměřené, rozmezí teplot začíná na –10 a končí na 35 °C včetně odchylek. To vše je ještě umocněno v případě transportu neodstavených telat a jehňat. Tato mláďata jsou „vedlejším produktem“ mléčného průmyslu, a pokud nemohou naplňovat stejnou roli jako jejich matka, čeká je buď okamžitá smrt, nebo výkrm. Farmáři se snaží těchto mláďat zbavit co nejrychleji a nařízení jim dovoluje přepravovat je na vzdálenost nad 100 km již ve věku jednoho týdne u jehňat a deseti dnů u telat. Dlouhodobým (čili více než osm hodin trvajícím) transportům je telata možné podrobit ve věku 14 dní. V té době mají tato zvířata velmi slabou imunitu, jsou krmeny mlékem (respektive jeho náhražkou) a nejsou schopny strávit pevnou stravu.

Podle nařízení mohou být převážena až 19 hodin (9 hodin cesty, 1 hodina odpočinku, 9 hodin cesty), nicméně na palubě nákladního vozu není možné je nakrmit, jelikož potřebují individuální asistenci. Kovová pítka, kterými je vybavena většina nákladních vozidel, mláďata nerozpoznají jako zdroj potravy a kvůli svému citlivému trávení musí po jídle odpočívat, jinak hrozí reflux a následné problémy, např. průjem. Jelikož neexistuje žádná záruka, že budou nakrmena v tzv. sběrném středisku před nakládkou, scénář, že jejich poslední jídlo bude na farmě a tato mláďata tak budou muset být bez jídla až 33 hodin a více, je zcela realistický a také bohužel častý. Dochází tak k té největší možné krutosti, kdy telata hladoví a jejich slabá těla musí vydržet neuvěřitelný nápor hladu, stresu a extrémního počasí. Pravda však je, že transport je velmi stresující pro úplně všechna zvířata. Pro mnoho z nich je to poprvé, co vidí denní světlo místo umělého osvětlení hal, jsou vystresovaná ze spousty nových podnětů, cizího prostředí nebo nové skupiny plné zvířat, která neznají (skutečnost, která nezřídka vede k agresi). Ideální doba transportu pro všechna zvířata je tedy jasná – nulová. 

Transport kravičiek z Bulharska do Turecka. Foto Jo-Anne McArthur, zdroj WeAnimalsMedia.org

Dalším významným problémem nařízení je pak jeho velmi časté porušování v praxi. Sám Evropský parlament upozornil Evropskou komisi ve svém usnesení z roku 2019, že zcela běžně není zvířatům poskytována voda během transportů (důvodem je často snaha „odlehčit“ nákladní vůz, na vině mohou být i nevhodná pítka), přesahování časových limitů pro transporty zvířat, transporty těch zvířat, u nichž je to zakázáno (nemocná, zraněná, v pozdních stádiích březosti), transporty během teplot, které přesahují limity (jedná se tedy o teploty pod 10 a nad 35 °C!), přeplňování vozů (kdy dochází i k ušlapání a těžkým zraněním či smrti zvířat) a neposkytování krmiva a odpočinku zvířatům. 

Ačkoliv neziskové organizace neustále situaci zblízka monitorují a vše pečlivě dokumentují, ačkoliv neustále dochází ke katastrofám, které byly zmíněny v úvodu, Evropská komise, orgán Evropské unie zodpovědný za dodržování evropského práva členskými státy a orgán s právem iniciativy nové legislativy, stále nejedná. Evropští poslanci například kritizovali fakt, že organizace Animals’ Angels se na Komisi v posledních letech obrátila s několika stížnostmi ohledně systematického porušování pravidel přepravy živých zvířat státy jako Rumunsko, Polsko nebo Maďarsko, avšak Komise se zdánlivě začala o situaci zajímat až v moment, kdy se transporty zvířat staly v Bruselu „žhavým tématem“ po zřízení zvláštního vyšetřovacího výboru pro ochranu zvířat během přepravy. 

Stejně tak Evropská komise zatím nezahájila jediné řízení o nesplnění povinnosti, formální proceduru, která ji umožňuje členský stát „potrestat“ za nedodržování evropského práva, a to ani v případě utopení 14 000 ovcí v roce 2019 v Rumunsku. Pro Rumunsko, největšího exportéra ovcí v Unii, to přitom zdaleka nebyla první taková tragédie. 14. červen (jún), mezinárodní den STOP přepravy živých zvířat, je smutným výročím smrti 13 000 ovcí z Rumunska na cestě do Somálska v roce 2015. 

Ovečky transportované z Austrálie. Foto Jo-Anne McArthur, zdroj WeAnimalsMedia.org
Ovečky transportované z Austrálie. Foto Jo-Anne McArthur, zdroj WeAnimalsMedia.org

Export živých zvířat je pro Evropskou unii výhodným obchodem – v roce 2016 se hodnota vývozu krav a ovcí vyšplhala na 4 miliardy eur. Ačkoliv Unie slibuje, že během revize legislativy vezme v potaz všechna možná řešení, není prozatím úplnému zákazu vývozu živých zvířat příliš nakloněna. Naopak Spojené království, které čerstvě vystoupilo z Unie, nedávno oznámilo zákaz exportu živých zvířat za účelem výkrmu a porážky pro oblast Anglie a Walesu. Země již v minulosti zmínila, že zvážit takovýto zákaz jim umožnil právě odchod z Evropské unie. Dobré zprávy přicházejí i z jižní polokoule – Nový Zéland tento rok také zakázal exporty živých zvířat s očekávaným přechodným obdobím až na dva roky. Diskuse o zákazu tam rozvířila zpráva o potopené lodi ve Východočínském moři v září 2020, kdy vedle 6 000 zvířat zemřeli také dva členové posádky. V Austrálii, zemi s největším počtem živých zvířat exportovaných na porážku, zatím k permanentnímu zákazu transportu živých zvířat bohužel nedošlo, nicméně díky velké mediální kampani ochránců zvířat z roku 2018, jež ukazovala záběry zubožených oveček na palubě lodí mířících na Blízký východ, ztratil největší vývozce ovcí v zemi licenci a druhý největší pak alespoň přerušil transporty během letních měsíců. 

Závěrem lze tedy dodat, že kampaně a silný tlak veřejnosti na zákonodárce jsou jedním ze způsobů, jak zvířatům trpícím v transportech na souši i na moři pomoci – můžeme doufat, že se zvýšenou aktivitou orgánů EU v této oblasti přijde také větší zájem médií a veřejnosti o tento problém. Tím nejlepším, co pro zvířata můžeme udělat, je však nepodporovat živočišný průmysl jako takový a odmítnout myšlenku postavení zvířat jakožto zboží, na které je celý tento průmysl postaven. 

Text Gabriela Kubíková (špecialistka na práva zverat, ČR), korekcia Kateřina Bínová (Ústav pro českou literaturu AV ČR), ilustrácie Bianka Török

Použité zdroje:

1 Pligh of Cattle Stranded at EU-Turkish Border Demonstrates Utter Folly of Live Animal Exports
2 Ship of death’: More than 14,000 sheep drown after cargo vessel capsizes and sinks
3 How nearly 3,000 cattle came to be stranded at sea for three months
4 Sheep on ships: Suez jam spotlights livestock sea transport
5 Overview report. Welfare of Animals Exported by Road
6 Overview report. Welfare of animals exported by sea
7 Tiertransporte in Drittstaaten
8 Bod 1.9 kapitoly VI přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy
9 Bod 1.4 kapitoly V přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy 
10 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 ke zprávě o provádění týkající se nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (2018/2110(INI))
11 Written questions to Ms Silvia Meriggi – Animals’ Angels, ANIT hearing of 10/12/2020
12 Ban Live Exports
13 Overview report. Welfare of Animals Exported by Road
14 UK to lead the way on animal welfare through flagship new Action Plan
15 Government consults on ending live animal exports for slaughter
16 Exclusive: Government set to announce end to live animal exports.
17 Australia’s largest live sheep exporter Emanuel Exports’ licence suspended

Môže vás ešte zaujímať